Το official T-shirt του φεστιβάλ έφτασε ...
και είναι διαθέσιμο στο Route 66 Rock Bar Χάνδακος 28 Ηράκλειο Κρήτης
Copyright  OVER THE WALL FESTIVAL  2019  All Rights Reserved